top of page

Priser, tandvård

Här presenteras ett urval av vanliga behandlingar.

Fullständig prislista finns tillgänlig i väntrummet. Efter undersökning erhåller alla patienter en skriftlig kostnadsberäkning för planerad vård.

 

Läs nedan om högkostnadsskydd, tandvårdsbidrag och finansieringstjänster.

UNDERSÖKNINGAR

Basundersökning tandläkare

Åtgärdsnr: 101

(Ref pris 865 kr)

979 kr

Basundersökning tandhygienist

Åtgärdsnr: 112

(Ref pris 855 kr)

979 kr

Akut eller kompletterande undersökning

Åtgärdsnr: 103

(Ref pris 375 kr)

453 kr

Please reload

Lagningar och porslinskronor

Fyllning av två ytor på permolar eller molar

Åtgärdsnr: 705

(Ref pris 1.155 kr)

1.360 kr

Fyllning av tre eller fler ytor på premolar eller molar

Åtgärdsnr: 706

(Ref pris 1.540kr)

1.741 kr

Permanent tandstödd krona, en per käke. Helkeramisk

Åtgärdsnr: 800

(Ref pris 5.835 kr)

7.313 kr

Implantatstödd krona, en per käke. Helkeramisk

Åtgärdsnr: 850. Obs, För denna åtgärd tillkommer distans, operation och ev röntgen och andra undersökningsåtgärder.

(Ref pris 8.225 kr)

10.000 kr

Please reload

Rotbehandling, tandextraktioner och parodontalbehandling

Upprensning och rotfyllning av två rotkanaler

Åtgärdsnr: 502

(Ref. pris 4.010 kr)

4.250 kr

Tanduttagning när separation eller friläggning krävs, en tand

Åtgärdsnr: 402

(Ref pris 1.625 kr)

1.650 kr

Tanduttagning, en tand

Åtgärdsnr: 401

(Ref pris 985 kr)

1.050 kr

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

Åtgärdsnr: 341

(Ref pris 460 kr)

490 kr

Please reload

Högkostnadsskydd

Den statliga tandvårdsförsäkringen gäller för all ersättningsberättigande tandvård. 

När patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder,

beräknade enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, under en

ersättningsperiod överstiger 3 000 kronor lämnas tandvårdsersättning med

− 50 procent av den del av kostnaderna (baserat på referenspriset) som överstiger 3 000 kronor men inte

15 000 kronor, och

− 85 procent av den del (baserat på referenspriset) som överstiger 15 000 kronor

Tandvårdsbidrag

Patienter som är 20-29 år erhåller 300 kr per år i tandvårdscheck, patienter 30-74 år erhåller 150 kr och patienter som är 75 år eller äldre erhåller 300 kr.

Denna check kan betala del av kostnad för tex. undersökning eller akutundersökning/behandling.

Den 1 juli varje år erhålles ny check som kan sparas som längst i två år. (dvs totalt högst 600 kr resp. 300 kr)

Delbetalning

Om du är i behov av att delbetala dina tandvårdsräkningar så finns möjlighet till det genom faktura via Fortus.

Kreditupplysning tas vid utskrift av faktura.

För mer information kontakta vår reception.
 

Läs mer om högkostnadsskyddet här

bottom of page